безотговорен


безотговорен
1. irresponsible; unaccountable, unreliable; unconscionable
2. not responsible (for)
безотговорен съм be irresponsible, play fast and loose
* * *
безотгово̀рен,
прил., -на, -но, -ни 1. irresponsible; unaccountable, unreliable, untrustworthy; unconscionable; flighty, flippant;
2. not responsible (for); \безотговоренен съм be irresponsible, play fast and loose.
* * *
erratic; irresponsible: аn безотговорен action - безотговорна постъпка; unaccountable; unconscionable;
* * *
1. irresponsible;unaccountable, unreliable;unconscionable 2. not responsible (for) 3. БЕЗОТГОВОРЕН съм be irresponsible, play fast and loose

Български-английски речник. 2013.

Look at other dictionaries:

 • безотговорен — прил. неотговорен, безнаказан, безчинен, безконтролен, своеволен, разпасал си пояса, безреден прил. невменяем, несъзнателен, безсъзнателен прил. незаконен, беззаконен прил. безпричинен, неоправдан, произволен прил. изменчив, непостоянен, капризен …   Български синонимен речник

 • беззаконен — прил. незаконен, противозаконен, противоправен, непозволен, недопустим, забранен, запретен, неоснователен, неправилен, несправедлив, неправ прил. безотговорен, безконтролен, самоволен, своеволен …   Български синонимен речник

 • безконтролен — прил. безнадзорен, безотговорен, неотговорен, своеволен, безнаказан, безчинен прил. безреден, беззаконен, незаконен …   Български синонимен речник

 • безнаказан — прил. безотговорен, неотговорен, безчинен, безконтролен, своеволен, разпасал си пояса, безреден прил. невменяем, несъзнателен, безсъзнателен прил. незаконен, беззаконен …   Български синонимен речник

 • безпрепятствен — прил. необуздан, неограничен, волен, свободен прил. безнаказан, безчинен, безконтролен, безотговорен, своеволен …   Български синонимен речник

 • безпричинен — прил. безосновен, неоснователен, безоснователен, лишен от основание прил. неоправдан прил. произволен, безотговорен, своеволен прил. безсмислен …   Български синонимен речник

 • безчинен — прил. безпътен, разпуснат, неприличен, необуздан прил. буен, безразсъден, развилнял се, безнаказан, безотговорен, своеволен, безконтролен, безреден …   Български синонимен речник

 • блуждаещ — гл. изменчив, непостоянен, безотговорен, капризен, неконцентриран, несъсредоточен, нестабилен гл. необуздан, странен, чудат гл. отклоняващ се гл. празен, незает с нищо, разсеян, безучастен, равнодушен, апатичен …   Български синонимен речник

 • вироглав — прил. упорит, твърдоглав, твърд, неотстъпчив, непослушен, инат, непокорен, луда глава, опърничав прил. безразсъден, необуздан, безгрижен, нехаен, необмислен, неразумен, дързък, неблагоразумен прил. своеволен, нетактичен, безотговорен прил.… …   Български синонимен речник

 • деребей — същ. властник, господар, тиранин, потисник, самовластник, диктатор, сатрап същ. безотговорен, безчинен, безнаказан …   Български синонимен речник

 • изменчив — прил. изменяем, променчив, вариращ, неустановен, несигурен, непостоянен, колеблив, непоследователен, неопределен, подвижен, относителен прил. капризен, своеобразен, своенравен прил. опак, непокорен, своеволен прил. безотговорен, блуждаещ,… …   Български синонимен речник


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.